ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดหนึ่งที่สามารถบรรลุผลได้

กฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ล้อมรอบธุรกิจอาจทำให้มองไม่เห็นในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าแต่สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือแหกกฎที่ง่ายต่อการนำไปใช้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าหรือผู้จัดการของธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นพร้อมอุปกรณ์ใหม่ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงานเป็นข้อกำหนดหนึ่งที่สามารถบรรลุผลได้อย่างง่ายดายแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการทดสอบทางไฟฟ้า

แต่ก็ต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณปลอดภัยตลอดเวลาไฟฟ้าจะหาเส้นทางสู่โลกที่ง่ายที่สุดเสมอ ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนภายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์พกพาของคุณไม่สามารถตรวจพบได้ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอื่น ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าอาจนำไปสู่ความเสี่ยงร้ายแรงต่อไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเสียชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น วงแหวนเมนขนาด 13 แอมป์ที่ไม่มีความต่อเนื่องของสายดินอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดของเครื่องใช้ที่เสียบเข้ากับมัน “สด” หากรายการหนึ่งบนวงแหวนเกิดความผิดปกติกับโลกในปี 1989

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถ

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ประจำปี

รองข้อมูลการทำงานหนักของคุณได้

กฎข้อบังคับว่าด้วยไฟฟ้าในที่ทำงานมีผลบังคับใช้ ซึ่งชี้แจงความจำเป็นในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย กฎระเบียบกำหนดว่า “เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่คนงานก่อสร้างใช้ต้องปลอดภัยในการใช้งาน” และ “เครื่องมือไฟฟ้าใดๆ ที่ว่าจ้างให้ผู้ใช้ปลายทางต้องปลอดภัยในการใช้งาน ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน กฎระเบียบกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อจำกัดความเสี่ยงของอันตรายจากไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อบังคับเหล่านี้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่  ผู้บริโภค เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

ใช้งานระหว่าง 50 โวลต์ถึง 1,000 โวลต์ AC หรือระหว่าง 75 โวลต์ถึง 1,500 โวลต์ DCวิธีเดียวที่จะทำให้แน่ใจว่าได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่ทำงานที่ปลอดภัย ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถสำรองข้อมูลการทำงานหนักของคุณได้หากเกิดข้อผิดพลาด คือการทดสอบไฟฟ้าเป็นประจำกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในที่ทำงานของคุณตรวจรับรองระบบไฟฟ้า วิธีนี้จะระบุข้อผิดพลาด ตำแหน่ง และวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำโดยปกติผู้ประกันตนยืนยันว่ามีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำ หากคุณประสบอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย

เมื่อเทียบกับความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาปัญหา

จะถือว่าคุณได้กระทำความผิดทางอาญา ผู้ประกันตนจะไม่จ่ายค่าปรับหรือค่าชดเชยที่ได้รับจากการกระทำความผิดทางอาญาเมื่อเทียบกับความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาปัญหา ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าการทดสอบการติดตั้งและเครื่องใช้ของคุณนั้นง่ายและปกติราคาค่อนข้างสูง IEE กฎหมาย การตรวจรับรองระบบไฟฟ้าทุกๆ 10 ปี สำหรับภายในประเทศ 5 ปี สำหรับเชิงพาณิชย์ หรือ 3 ปี สำหรับอุตสาหกรรม การทดสอบอุปกรณ์แบบพกพา

ควรทำทุก 3-24 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง รายการที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อุปกรณ์ไซต์และอุปกรณ์เวิร์กช็อป ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับงานหนักภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก และมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในระยะเวลาที่สั้นกว่าอุปกรณ์สำนักงานความกังวลเรื่องไฟฟ้าขัดข้องและการหยุดชะงักของงานสามารถบรรเทาลงได้ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า เนื่องจากการทดสอบทางไฟฟ้าไม่ค่อยทำให้เกิดความล่าช้าดังกล่าว อาจเกิดไฟฟ้าดับได้สั้นๆ ในแต่ละวงจรภายในระบบขณะทำการทดสอบ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.